افزایش قیمت طلا در بازارهای بین المللی

قیمت طلا در بازار
فلزات قیمتی لندن و نیویورک علی رغم تقویت ارزش دلار در برابر تمام ارزهای عمده تحت
تأثیر افزایش تقاضای فیزیکی افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری
فارس به نقل از بانک مرکزی در پایان وقت روز گذشته  بازارهای یاد شده هر اونس طلا
به ترتیب در قیمت 10/507 و 70/503 دلار بسته شد. متعاقب این افزایش بهای نقره
پلاتین و پالادیوم نیز تقویت گردید.
آخرین گزارش کمیسیون معاملات آتی کالاهای اساسی حاکی است خالص مانده حساب طلای
سوداگران درمعاملات آتی طلای نیویورک از رقم 167413 قرارداد در 6 دسامبر به رقم
156333 قرارداد در 13 دسامبر کاهش یافت.
خاطرنشان می شود تحلیلگران بازار معتقدند بازار طلا به دلیل تقویت تقاضای فیزیکی و
افزایش خریدهای اخیر قیمت 0/520 دلار را هدف قرار داده است.با وجود این نظر می رسد
بهای طلا در روزهای آتی بهای طلا به دلیل حجم اندک داد و ستدها از نوسانات زیادی
برخوردار گردد.