افزایش قیمت جهانی نفت موجب کاهش رشد اقتصادی آسیا خواهد شد

كارشناسان بين
المللي انرژي بر اين باورند كه افزايش بي سابقه قيمت جهاني نفت موجب كاهش رشد
اقتصادي آسيا خواهد شد .

به گزارش خبرگزاري
فارس ، آسوشيتد پرس امروز گزارش داد : آسيا كه داراي بيشترين نرخ رشد اقتصادي در
بين قاره هاي جهان است ، در صورت ادامه روند صعودي افزايش قيمت جهاني نفت امسال با
كاهش شديد رشد اقتصادي روبرو خواهد شد .
قيمت نفت امسال بيش از 50 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش يافته است .
بانك مركزي كره جنوبي اخيرا اعلام كرد : افزايش قيمت جهاني انرژي موجب كاهش 7/0
درصدي رشد اقتصادي اين كشور در سال 2005 ميلادي خواهد شد .
مقامهاي اقتصادي ژاپن ، فيليپين و مالزي نيز نگراني شديد خود را از افزايش قيمت نفت
اعلام كرده اند . اندي ژي كارشناس ارشد اقتصادي موسسه مورگان استنلي در اين باره
گفت : افزايش قيمت جهاني نفت بي شك تاثير منفي زيادي بر رشد اقتصادي كشورهاي آسيايي
خواهد داشت . اگر قيمت جهاني نفت كاهش پيدا نكند ، اقتصاد آسيا در كوتاه مدت ركود
شديدي را تجربه خواهد كرد .
وابستگي شديد كشورهاي آسيايي به واردات نفت به خصوص از منطقه خاور ميانه به اين
معنا است كه در صورت افزايش قيمت جهاني نفت ، اقتصاد اين كشورها با مشكلات و
چالشهاي متعددي روبرو خواهد شد .
اين منطقه كه داراي اقتصادهاي متنوعي است – اقتصادهاي صنعتي مثل چين ، ژاپن و كره
جنوبي ، اقتصادهاي كوچك مثل هنگ كنگ و سنگاپور و اقتصادهاي پيشرفته مثل استراليا

مسلما از تاثيرات منفي افزايش قيمت جهاني نفت در امان نخواهد بود .