افزایش قیمت جهانی نفت مهمترین چالش اقتصادی کشورهای آسیایی

افزایش قیمت جهانی نفت مشکلات عدیده ای را برای کشورهای آسیایی که مبالغ هنگفتی را صرف پرداخت یارانه انرژی می کنند ، به وجود آورده است .
به گزارش خبرگزاری فارس آسیا نیوز گزارش داد : اگر روند صعودی افزایش قیمت جهانی نفت ادامه یابد و کشورهای آسیایی نیز با کاهش مصرف انرژی در کشورهای خود روبرو نشوند ، بدون شک رشد اقتصادی کشورهای آسیایی در سال 2005 میلادی به شدت کاهش خواهد یافت .
در کشور هند افزایش شدید نرخ تورم ، نخستین تبعات اقتصادی افزایش قیمت جهانی نفت را آشکار نموده است . در چنین کشوری که بیش از 25 درصد جمعیت یک میلیارد نفری آن با درآمد روزانه کمتر از یک دلار زندگی می کنند ، افزایش قیمت انرژی بدون شک تبعات سیاسی زیادی به همراه خواهد داشت .
به نظر می رسد اگر سایر کشورهای آسیایی نیز نتوانند تقاضای رو به رشد انرژی در کشورهای خود را به بهترین نحوه ممکن مدیریت نمایند ، با مشکلات عدیده ای روبرو خواهند شد .
هند باید در سال 2005 میلادی بیش از 3 میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت کند که این رقم موجب افزایش بیش از پیش کسری بودجه در این کشور خواهد شد .
مالزی نیز هفته گذشته قیمت سوخت را در این کشور بین 7 تا 23 درصد افزایش داد و مهمترین هدف دولت مالزی از انجام این کار کاهش مصرف انرژی در این کشور بوده است . مالزی نیز در سال 2004 میلادی بیش از 2/1 میلیارد دلار صرف پرداخت یارانه انرژی نموده است .