افزایش صادرات میعانات گازی پارس جنوبی

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: دراردیبهشت امسال ٩٨٠ هزار و ۶٠٨ تن کالا به ارزش ۵۶۵ میلیون و٢٧١ هزار و٨٣٩ دلار میعانات گازی از گمرک این منطقه صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن ١١٨ درصد و از حیث ارزش ٣٧ درصد افزایش نشان می دهد.

به گزارش ایرنا، روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس روز دوشنبه به نقل از مهدی یوسفی افزود: همچنین دراین مدت یک میلیون و ٩١ هزار و۵٩٠ تن کالا به ارزش ٨١٧ میلیون و ٧۵۶ هزار و ٢٣٠ دلار کالای غیر نفتی از گمرک این منطقه به خارج کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش ٢۶ درصد و از لحاظ وزن ۴۴ درصد رشد داشته است.

وی یادآورشد : در اردیبهشت امسال درمجموع دو میلیون و٧٢ هزار و ١٩٨ تن کالا با انضمام میعانات گازی به ارزش یک میلیارد و ٣٨٣ میلیون و ٢٨ هزار و ۶٩ دلار از گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به خارج از کشور صادر شد که از لحاظ وزن ٧٢ درصد و از نظر ارزش ٢٩ درصد افزایش نشان می دهد.

یوسفی اضافه کرد: ارزش کالاهای صادر شده در اردیبهشت از گمرک منطقه ویژه پارس به خارج از کشور در مقایسه با فروردین سال جاری از رشد ١٢ درصدی برخوردار است که این امر نوید روزهای درخشان در صنعت نفت است.