افزایش شفافیت بازار نفت موجب ثبات بیشتر اقتصاد جهانی خواهد شد

وزیر دارایی انگلیس
که برای شرکت در اجلاس بین المللی انرژی در عربستان به سر می برد ، تاکید کرد :
ارائه اطلاعات شفاف از سوی کشورهای تولید کننده و مصرف کننده نفت ، موجب ثبات بیشتر
اقتصاد جهانی خواهد شد .

به گزارش خبرگزاری
فارس ، خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از گوردون براون افزود : برگزاری چنین
کنفرانسهایی موجب افزایش تعاملات بین کشورهای بزرگ تولید کننده و مصرف کننده انرژی
خواهد شد .
تیری بریتون وزیر دارایی فرانسه نیز در جمع خبرنگاران در شهرریاض گفت : من و وزیر
دارایی انگلیس حامل پیام مهمی از سوی کشورهای گروه هفت برای کشورهای تولید کننده
نفت هستیم .
وی افزود : در این پیام از کشورهای تولید کننده نفت خواسته شده است برای افزایش
تولید خود سرمایه گذاری بیشتری انجام دهند چرا که افزایش قیمت جهانی نفت به شدت رشد
اقتصاد جهانی را تهدید می کند .
وی تاکید کرد : قیمت جهانی نفت طی سال 2005 میلادی حدود دو برابر افزایش یافته است
که این مساله موجب کاهش رشد اقتصادی جهان خواهد شد .
بریتون در پاسخ به سوال خبرنگاری که از وی درباره کاهش مالیات بر مصرف انرژی در
کشورهای توسعه یافته پرسید ، تصریح کرد : ما خواستار حفظ سقف کنونی مصرف در کشورهای
توسعه یافته هستیم و کاهش مالیات بر مصرف انرژی موجب افزایش بیش از پیش مصرف خواهد
شد .