افزایش سهام امریکا به دنبال کاهش قیمت نفت (بلومبرگ ۲۹ اوریل ۲۰۰۵ )

خانه » افزایش سهام امریکا به دنبال کاهش قیمت نفت (بلومبرگ ۲۹ اوریل ۲۰۰۵ )

افزایش سهام امریکا به دنبال کاهش قیمت نفت (بلومبرگ ۲۹ اوریل ۲۰۰۵ )

۱۳۸۴/۲/۱۰ ۱۴:۴۴:۴۸ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۴ |دسته‌بندی: اخبار جهان|