افزایش سرمایه 68 درصدی وبانک ثبت شد

افزایش سرمایه 68 درصدی «وبانک» نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 16.250.000 میلیون ریال به‌مبلغ 27.250.000 میلیون ریال ( از محل اندوخته سرمایه ای به مبلغ 11.000.000 میلیون ریال ، ) در مرجع اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده و در روز جاری آگهی «وبانک» در سایت کدال افشاء شد.
گفتنی است این افزایش سرمایه از محل اندوخته سرمایه‌ای ، در مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 6 مهر 1399 به میزان 68 درصد مصوب شده بود و با توجه به ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع مذکور، سایر اقدامات لازم به قید تسریع از طریق مراجع ذی ربط پیگیری واجرایی خواهد شد.