افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی مدار تصویب شد

پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مدار، سهامداران با افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی شرکت از محل سود انباشته موافقت کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار، این شرکت با توجه به سود انباشته خود، درخواست افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل سود انباشته را ارائه کرد که پس از بررسی در مجمع عمومی فوق العاده    برگزار شده در تاریخ ۹ شهریور ماه ۱۴۰۰، به تصویب رسید.

ارزیابی ها حاکی از آن است که نرخ بازده داخلی افزایش سرمایه مذکور ۴۲ درصد و دوره بازگشت سرمایه ۳ سال و ۲ ماه خواهد بود و همچنین با در نظر گرفتن نرخ تنزیل ۳۰ درصدی، ارزش فعلی افزایش سرمایه ۲.۲۶۲.۸۳۶ میلیون ریال است.

سرمایه فعلی شرکت هم اکنون ۲.۳۰۰ میلیارد ریال است که پس از افزایش سرمایه از محل سود انباشته به میزان ۴.۶۰۰ میلیارد ریال خواهد رسید. گفتنی است اظهار نظر حسابرس نیز در خصوص افزایش سرمایه این شرکت، حاکی از موافقت و عدم وجود موانع قانونی برای انجام است.  بدین شرح، افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار به مبلغ ۲.۳۰۰ میلیارد ریال از  محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی با موافقت اکثریت سهامداران در مجمع عمومی فوق العاده این شرکت به تصویب رسید.