افت شاخص ها در بازار بورس دوبی به پایین ترین میزان خود در 6 ماه اخیر رسید

در ادامه رکود بی سابقه در
بازارهای بورس امارات و همچنین کاهش قیمت سهام بزرگترین شرکت حاضر در بورس این کشور
یعنی "امار" شاخص ها در بازار بورس دوبی به پایین ترین میزان خود در 6 ماه اخیر
رسیدند.
به گزارش موج ، ارزش سهام شرکت امار با 57/4 درصد کاهش به هر سهم 75/17 درهم رسیده
است که به این ترتیب ارزش سهام این شرکت از ابتدای سال تا کنون23 درصد افت کرده
است.
شاخص بازار بورس دوبی روز گذشته با 11/3 درصد افت به 52/828 واحد و بازار بورس
ابوظبی نیز با 62/1 درصد کاهش به 04/4410 واحد رسید .
هر چند بسیاری از متخصصان افت های روز گذشته را ناشی از مسائل تکنیکی و نه
فاندامنتال (پایه ای) میدانند با این وجود این تفاسیر باعث نشده تا باردیگر سرمایه
گذاران اعتماد خود را به بازار بورس بیابند و به همین جهت بازار روند نزولی خود را
ادامه میدهد.
روز گذشته میزان خرید و فروش سهام با 18 درصد کاهش به 76/1 میلیارد درهم رسید که 61
درصد ان مربوط به فروش سهام شرکت امار بود.