افت بازار بورس ژاپن ؛ بورس کره را هم پایین آورد

صبح امروز بازار بورس کره با افت
مواجه شد.
به گزارش موج ، با کاهش قیمت سهام در بازارهای بورس ژاپن و احتمال افزایش دوباره
نرخ های بهره در آمریکا بازار بورس کره نیز با افت مواجه شد.
شاخص کل بازار بورس کره KOSPI با 8 واحد افت (6/0 درصد) به 23/1327 واحد رسید.
شاخص بازار شرکت های فناوری blue-chip KRX 100 نیز با افت مواجه شد و با کاهشی
97/20 واحدی به 03/2712 رسید.
یکی از متخصصان بازار بورس می گوید: هیچ نگرانی خاصی برای کاهش شاخص ها در داخل
کشور وجود نداشت و سرمایه گذاران بیشتر به خاطر افت قیمت ها در بازار بورس ژاپن و

احتمال افزایش دوباره نرخ های بهره در آمریکا با احتیاط بیشتری اقدام به خرید
میکردند.
در همین حین ارزش سهام شرکت سامسونگ 1 درصد و شرکت Hynix نیز با 3 درصد افت مواجه
شد.