اعلامیه پذیره‌نویسی عمومی شرکت بورس تا پایان شهریور منتشر می‌شود

میزان سرمایه‌ای که سهم موسسان شرکت بورس است تعیین شده و پس از تشکیل هیات موسس
و تعیین امیدنامه، اعلامیه پذیره‌نویسی در جراید درج خواهد شد.

محمدرضا رهبر ـ عضو هیات اجرایی شرکت بورس اوراق بهادار تهران ـ در گفت‌وگو با
خبرنگار بورس ایسنا، افزود: پس از این کار پذیره‌نویسی عمومی‌ صورت خواهد گرفت.

او درباره زمان تشکیل شرکت سهامی ‌بورس و این که پیش‌بینی می‌کنیم در پایان
شهریورماه مقدمات کار فراهم شده و پذیره‌نویسی هم انجام شود، گفت: پایان شهریورماه
تشریفات اولیه پذیره‌نویسی فراهم می‌شود که انتظار می‌رود فرصتی برای آگهی وجود
داشته باشد.

عضو هیات اجرایی شرکت بورس اوراق بهادار با بیان این که قدم‌های اصلی برای نهایی
شدن تشکیل شرکت بورس برداشته شده است، اظهار کرد: میزان سرمایه‌ای که سهم موسسان
است تعیین شده و پس از تشکیل هیات موسس و تعیین امیدنامه، طرح اعلامیه پذیره‌نویسی
در جراید درج خواهد شد که در این اعلامیه اهداف کلی، موضوع، نام، حدود فعالیت شرکت،
مدت تابعیت و سرمایه، حداقل و حداکثر سهام قابل خریداری برای اشخاص حقیقی و حقوقی
اعلام خواهد شد.

او درباره تغییرات در اساسنامه شرکت بورس و این که تغییرات زیادی داده نخواهد شد
گفت: البته اساسنامه می‌تواند بعدا نیز تغییر پیدا کند یعنی براساس ضرورت و نیاز
اگر شرکت تشخیص دهد می‌توانند با تشکیل مجمع عمومی‌ فوق العاده تغییرات مورد نظر را
انجام دهند، سپس سازمان هم بر تغییرات صحه گذاشته و اساسنامه مجددا تغییر پیدا کند.

رهبر در ادامه تاکید کرد: امیدواریم شرکتی تاسیس شود که این شرکت قادر به فعالیت در
بازار سرمایه باشد. هم‌چنین با توجه به سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی که
بورس بزرگ‌تر خواهد شد، شرکت بزرگی تشکیل شود که بتواند سیاست‌های دولت را اجرایی
کند.