اعطای اعتبار نامه جایزه ملی مسئولیت اجتماعی به دکتر غریب پور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

خانه » اعطای اعتبار نامه جایزه ملی مسئولیت اجتماعی به دکتر غریب پور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

اعطای اعتبار نامه جایزه ملی مسئولیت اجتماعی به دکتر غریب پور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

۱۳۹۷/۸/۱۳ ۱۴:۰۵:۱۸ ۱۳ آبان ۱۳۹۷ |دسته‌بندی: اخبار شرکت|