اطلاع رسانی در خصوص دریافت سود سهام

قابل توجه سهامداران محترم؛

پیرو اطلاعیه های پرداخت سود سهام، به اطلاع صاحبان سهام که در تاریخ های برگزاری مجامع عمومی، سهام دار این شرکت  بوده اند،  می رساند :

  • سود عملکرد سال مالی 1399/12/30 سهام داران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نموده بودند در تاریخ 1400/06/27 به حساب اعلامی آنان و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز گردیده است.
  • سهام داران حقیقی که سود (موضوع بند فوق) به حساب آنان واریز نگردیده و یا سود سنوات قبل را طلب دارند می توانند با مراجعه به یکی از شعب بانک ملی ایران نسبت به دریافت مطالبات خود اقدام نمایند.
  • سهام داران حقیقی که کد ملی آنان در سامانه شرکت ثبت نگردیده و لذا امکان دریافت سود نیز از طریق شعب بانک ملی ایران مقدور نخواهد بود، اطلاعات شناسنامه ای، شماره حساب و شماره شبای خود را از طریق شماره واتساپ 09122125320 ارسال نمایند.
  • پرداخت سود به صندوق ها و سبدهای سرمایه گذاری، با ارائه درخواست کتبی و درج شناسه ملی، شماره حساب و شماره شبا صورت خواهد پذیرفت.

       نکات مهم :

  1. شماره حساب می بایست به نام خود سهام دار (اعم از حقیقی و یا حقوقی ) باشد.

2. به درخواستهای فاقد اطلاعات صحیح و کامل ترتیب اثر داده نخواهد شد.

هیات مدیره

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)