اطلاعیه مجدد پرداخت سود سهام

پیرو اطلاعیه های قبلی پرداخت سود سهام ، به اطلاع صاحبان سهام که در تاریخ های برگزاری مجامع عمومی ، سهامدار این شرکت بوده و تا کنون اقدام به دریافت سود خود ننموده اند، می رساند:

  • سود سهام سهامداران حقیقی از طریق واریز به حساب بانکی آنان پرداخت می گردد، لذا از سهامدارانی که تاکنون اقدام به ارائه شماره حساب خود ننموده اند، درخواست می گردد شماره حساب و شماره شبای خود را با ذکر نام بانک، کد ملی، شماره همراه وآدرس کامل پستی به واحد امور سهامداران ( از طریق نمابر یا پست ) ارسال نمایند.
  • پرداخت سود به سهامداران حقوقی ، با ارائه درخواست کتبی آنان و درج شماره حساب و شبا صورت خواهد پذیرفت.

نکات مهم:

  1. شماره حساب می بایست به نام خود سهامدار باشد.
  2. به درخواستهای فاقد اطلاعات صحیح و کامل ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  3. پرداخت سود به سهامداران فقط از طریق واریز به حساب صورت خواهد پذیرفت.

هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(سهامی عام)