اطلاعیه صدور مجوز افزایش سرمایه

//اطلاعیه صدور مجوز افزایش سرمایه

اطلاعیه صدور مجوز افزایش سرمایه

۱۳۹۹/۶/۲۵ ۴:۰۶:۱۴ ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ |دسته‌بندی: اطلاعیه‌ها|

اطلاعیه صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به تعداد ۱۱ میلیارد سهم