اطلاعیه توزیع اوراق سهام جدید

بدینوسیله به اطلاع کلیه صاحبان سهام شرکت میرساند که اوراق سهام ناشی از افزایش سرمایه مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/4/1392 آماده تحویل می باشد.

لذا کلیه سهامداران محترم می توانند از تاریخ 16/ 9/ 1392 به یکی از طرق زیر نسبت به دریافت برگ سهام جدید اقدام نمایند:

  • مراجعه حضوری به واحد امورسهام شرکت در روزهای شنبه لغایت چهارشنبه از ساعت 9 الی 16 با دردست داشتن اصل کارت ملی .
  • ارائه درخواست کتبی بمنظور دریافت برگ سهام جدید ، با ذکر کد ملی ، آدرس کامل و کد پستی به واحد امورسهام ( بصورت نمابر یا پست ) .

نکات مهم:

  1. کلیه گواهینامه های نقل و انتقال و اوراق سهام قبلی از درجه اعتبار ساقط است .
  2. برگ سهام فقط به سهامدار ، ولی یا وکیل قانونی وی تحویل خواهد گردید .
  3. ارسال اوراق سهام جدید از طریق پست ، براساس اولویت درخواست سهامداران خواهد بود.

 

نشانی شرکت: تهران – میدان ونک ، بزرگراه شهیدحقانی، نبش خیابان دیدار شمالی پلاک 1

تلفن های تماس: 15- 85599112 نمابر واحد سهام: 85599138