اصلاحیه پرداخت سود به سهام داران حقیقی

پیرو اطلاعیه پرداخت سود سهام ، به اطلاع سهام داران حقیقی که سود عملکرد سال مالی منتهی به 1399/12/30 به حساب آنان از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز نگردیده و یا سود سال های قبل را دریافت ننموده اند می رساند که به دلیل اختلال بوجود آمده در سامانه پرداخت سود سهام، جهت دریافت مطالبات خود از تاریخ 1400/7/18 با در دست داشتن اصل کارت ملی به یکی از شعب بانک ملی ایران مراجعه نمایند. پیشاپیش از صبوری سهام داران محترم تشکر و قدردانی می گردد.