استفاده از درآمد نفت برای تامین بودجه جاری برخلاف برنامه چهارم است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور گفت: قانون برنامه چهارم توسعه دولت را ملزم کرده که تا پایان این برنامه از
درآمد نفت برای بودجه جاری برداشت نکند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،
فرهاد رهبر در گردهمایی رؤسای استانی این سازمان ‌گفت: در ارتباط با بودجه‌ریزی
عملیاتی، بدون اراده جمعی نمی‌توان به هدف رسید.
وی با اشاره به اهمیت عزم ملی در بودجه‌ریزی عملیاتی، گفت: شروع این روش از سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است.
معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: ایده‌آل این است که دولت در امور اقتصادی دخالت
نکند، اما سالهاست که دولت جایگزین بازار شده و تخصیص منابع را نیز برهم زده است،
بنابراین تا پایان برنامه چهارم توسعه باید بتوانیم هزینه تمام شده کالاها و خدمات
را محاسبه کرده و شفاف‌سازی کنیم.
وی در ادامه گفت: در بخشنامه بودجه سال 1385 کل کشور هم راهبردی به یکی از احکام
برنامه چهارم توسعه منتهی می‌شود و هر کدام از اهداف برنامه نیز به یکی از اهداف
چشم‌انداز 20 ساله وصل می‌شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بر حذف فعالیتهای زاید در سال 1386 تاکید
کرد و گفت: در صورتی که بتوانیم در انتهای برنامه چهارم توسعه به افزایش بهره‌وری
برسیم، کار مهمی انجام داده‌ایم.
وی افزود: دولت باید در همه امور سیاستگذاری کند و خود را در اموری که به دولت
ارتباط ندارد وارد نکند، به این دلیل که از وظیفه اصلی خویش باز می‌ماند.
رهبر تاکید کرد: استانداران به همان اندازه که با وزیر کشور هماهنگ می‌شوند، باید
با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هم هماهنگ باشند.
وی از روسای استانی این سازمان خواست از تمام اختیارات خود استفاده کنند تا با از
بین بردن بن‌بستها، کشور رو به تعالی گام بردارد.
وی همچنین از آنها خواست در همه کارهایشان رضایت خداوند و رضایت حضرت امام زمان
(عج) را لحاظ کرده و به تعبیر مقام معظم رهبری «عقلانیت و معنویت را سرلوحه کارهای
خود قرار دهند»
رهبر در پایان گفت: ما در بخشهایی که فکر نمی‌کردیم بودجه عملیاتی شود، عملیاتی شد،
بنابراین در سال جاری همه وظیفه داریم بودجه‌ریزی عملیاتی داشته باشیم.