اساسنامه نهایی شرکت بورس به‌زودی منتشر می‌شود

شرکت‌هایی که در مجمع عمومی شرکت بورس رای نهایی را اتخاذ کردند، باید نمایندگان
حقیقی خود را به سازمان معرفی کنند و با تایید صلاحیت این گروه در نهایت هیات مدیره
قانونا شکل خواهد گرفت.

دکتر علی صالح‌آبادی ـ ‌رییس سازمان بورس و اوراق بهادارـ در گفت‌وگو با خبرنگار
بورس ایسنا، درباره اساسنامه شرکت بورس و این‌که با توجه به اصلاحاتی که در اولین
مجمع عمومی شرکت بورس انجام شده اساسنامه پیشنهادی چه زمانی نهایی خواهد شد، گفت:
تغییرات جزیی در اساسنامه پیشنهادی داده شده اما هنوز تغییرات مد نظر به سازمان
ارایه نشده است و بعید به نظر می‌رسد که ما به غیر از تغییرات جزیی اصلاحی بر این
اساسنامه داشته باشیم.

وی درباره آغاز به کار اعضای هیات مدیره شرکت بورس گفت: اعضای هیات مدیره شرکت بورس
باید نمایندگان حقیقی خود را به سازمان معرفی کنند و با تایید صلاحیت این گروه، در
نهایت هیات مدیره تشکیل شده که هیات مدیره نیز یک نفر را از خارج از هیات مدیره به
عنوان مدیرعامل انتخاب خواهد کرد. به نظر می‌رسد تا هفته آینده این مراحل انجام
شود؛ هم‌چنین ظرف 2 هفته آینده با ثبت شرکت کار هیات مدیره آغاز خواهد شد.

او در پاسخ به این پرسش که با تشکیل شرکت بورس چه اتفاقی در بازار خواهد افتاد؟
گفت: امکان سوء استفاده و تبانی در بورس با شکل‌گیری شرکت بورس از بین خواهد رفت،
آن چه که در مورد روند شکل‌گیری شرکت بورس در حال انجام است، بر اساس قانون تجارت
بوده و ترکیب سهامداران نیز با توجه به درصد تخصیص داده شده بود، بنابراین انتخاب
اعضای هیات مدیره شرکت نیز با توجه به این‌که نمایندگان هر یک از گروه‌ها در مجمع
حضور داشتند مشکلی نداشت.

صالح‌آبادی دانش علمی، تجربه، صلاحیت‌های حرفه‌یی، اخلاقی و صلاحیت تحصیلی را از
ویژگی‌های مدیرعامل شرکت بورس عنوان کرد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه به پیش‌نویس آیین‌نامه دست‌کاری قیمت‌ها
و این‌که گروهی بر روی این پیش‌نویس کار می‌کنند اشاره کرد و گفت: در راستای
شفاف‌سازی در بازار، با نهایی شدن آیین‌نامه مقابله با دست‌کاری قیمت‌ها نه تنها
بسیاری از مشکلات بازار سرمایه برطرف خواهد شد، بلکه کاهش تخلفات در بازار سرمایه
را به دلیل تعریف جرم در پی خواهد داشت.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، هم‌چنین درباره برنامه بورس برای کنترل و نظارت
بر معاملات کارکنان بورس گفت: تمام تلاش و برنامه‌ریزی ما شفاف‌سازی است و در این
خصوص نیز ماده 16 قانون اوراق بهادار تکلیف را روشن کرده و در همان چهارچوب عمل
خواهیم کرد.