از سال ۱۹۷۹ میلادی تا کنون تولید نفت اوپک به بالاترین رقم خود رسید

 میزان تولید نفت اوپک
طی ماه جولای ۲۰۰۵ میلادی با ۲۹۰ هزار بشکه افزایش ، به بالاترین رقم خود از ماه
دسامبر ۱۹۷۹ میلادی تا کنون رسید .

به گزارش خبرگزاری
فارس ، رویترز گزارش داد: مهمترین عامل افزایش تولید اوپک در این مدت ، افزایش
تولید نفت از سوی دو کشور عراق و امارات بوده است .
بر اساس این گزارش، افزایش بی سابقه قیمت جهانی نفت طی دو ماه اخیر نیز موجب تشویق
کشورهای عضو اوپک برای تولید نفت بیشتر بوده است . ولی علی رغم افزایش تولید نفت از
سوی اوپک ، قیمت جهانی نفت طی هفته گذشته به بیش از ۵۰/۶۲ دلار رسید که این رقم از
سال ۱۹۸۳ میلادی تا کنون بی سابقه بوده است .
ژئوف پاین کارشناس ارشد انرژی استاندارد بانک در این باره گفت: اعضای اوپک در حال
حاضر به هر میزان که بخواهند اقدام به تولید نفت می کنند، ولی نکته مهم این است که
کاهش قیمت جهانی نفت در اختیار اوپک نیست .
بر اساس آمارهای رویترز تولید نفت اوپک طی ماه جولای روزانه به بیش از ۲۴/۳۰ میلیون
بشکه رسیده است که این رقم در مقایسه با ماه ژوئن بیش از ۲۹۰ هزار بشکه افزایش
یافته است .
عراق با ۱۶۰ هزار بشکه افزایش تولید در روز ، بیشترین نقش را در این جهت داشته است
.
میزان کل تولید نفت اوپک غیر از عراق در این مدت روزانه به بیش از ۲۱/۲۸ میلیون
بشکه رسیده است که این به معنای مازاد تولید این سازمان به میزان ۲۱۰ هزار بشکه در
روز است .
میزان تولید نفت اوپک از روز اول ماه جولای با ۵۰۰ هزاربشکه افزایش ، ۲۸ میلیون
بشکه در روز تعیین شده بود .
میزان تولید نفت امارات نیز در ماه جولای با ۸۰ هزار بشکه افزایش ، روزانه به بیش
از ۴۴/۲ کیلیون بشکه رسید .
تولید نفت عربستان نیز در این مدت با ۴۰ هزار بشکه افزایش روزانه به بیش از ۵۲/۹
میلیون بشکه رسیده است .