ارز و سهام – نشریه اکونومیست ، چاپ لندن 3 سپتامبر 2005

 

 

جدول ارز و سهام  به نقل از اکونوميست
( چاپ لندن ، 3 سپتامبر  2005) .

ارز و سهام

کشورارزش
واحد پول ملی


به دلار


نرخ بهره کوتاه مدت (درصد) 

بازارهای
سهام

31
اوت 

سال گذشته

شاخص در

31 اوت


درصد تغییر در هفته گذشته

درصد تغییرنسبت به 31
دسامبر

 2004

به پول ملیبه دلار
چین10/828/85/22/1.2224/0-8/11/6-
هنگ
کنگ
77/780/780/36/14.9032/0+7/4+7/4+
هند1/443/4615/54/7.8055/2+2/18+6/16+

اندونزی
10.3009.32478/101/1.0504/1+0/5+4/5-
مالزی77/380/389/26/9134/1-7/0+4/1+
فیلیپین
3/562/5631/79/1.9367/0+3/6+9/5+

سنگاپور
68/171/100/24/2.2751/01/10+7/6+
کره
جنوبی
 
1.0411.15051/33/1.0830/1-9/20+3/20+

تایوان
8/329/3345/15/6.0335/1-7/1-9/4-
تایلند3/416/4150/39/6973/0+5/4+8/1

آرژانتین
91/200/393/47/1.5810/3+0/15+4/17+
برزیل37/293/273/198/28.0440/5+1/7+2/20+
شیلی54162772/35/9.7573/1-9/8+8/11+
کلمبیا2.3042.53394/60/6.7083/3-4/54+6/57+
مکزیک8/104/1142/92/14.2435/2-3/10+7/13+
پرو28/337/399/28/4.6111/1+3/24+2/24+

ونزوئلا
2.5022.68423/112/19.7026/4+2/342/32
مصر77/523/632/91/42.3883/2+4/72+3/81+

اسراییل
53/451/491/31/7156/0+1/11+8/5+

آفریقای جنوبی
45/663/610/70/15.4141/0-8/21+4/6+
چک و اسلواکی 0/241/2679/19/1.3501/3+9/30+0/22+
مجارستان
19920409/69/21.5726/2+3/46+1/33+
لهستان28/365/361/43/31.3642/2+8/17+7/7+

روسی
ه
5/282/2900/130/8821/2+6/47+6/43+

ترکی
ه
34/151/117/160/30.9082/5+8/23+3/24+

+