ارزش یورو در برابر دلار به شدت کاهش یافت

 خبرگزاري بلومبرگ
گزارش داد : در پي انتخاب آنجلا مركل رهبر حزب دموكرات مسيحي به عنوان صدر اعظم
جديد آلمان ، ارزش يورو در برابر دلار به شدت كاهش يافت .

به گزارش خبرگزاري
فارس ، كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه مركل براي تحقق شعارهاي انتخاباتي خود
در زمينه

اصلاح قانون كار و كاهش مالياتها با چالشهاي بزرگي روبرو خواهد شد .
اين در حالي است كه نرخ بيكاري در آلمان اكنون به بالاترين رقم خود پس از جنگ جهاني
دوم رسيده است و رشد اقتصادي اين كشور نيز طي سه ماه دوم سال ۲۰۰۵ ميلادي به شدت
كاهش يافته است .
ماريوس ماراتفتيس كارشناس ارشد بازار ارز در اين باره گفت : بازار بين المللي ارز
اكنون نگران برنامه هاي دولت جديد آلمان براي انجام اصلاحات اقتصادي در اين كشور
است .
وي افزود : مردم اكنون هيچ گونه تمايلي براي خريد يورو ندارند و منتظر اقدامات
آينده دولت مركل هستند .
در بازارهاي بين المللي ارزش هر يورو با ۶/۰ درصد كاهش در برابر ۲۰۵۴/۱ دلار مبادله
شد . ارزش يورو همچنين در برابر ين ژاپن و ۱۴ ارز معتبر ديگر نيز به شدت كاهش يافت
.
دولت مركل قصد دارد با كاهش كسري بودجه و همچنين كاهش مالياتها ، رونق نسبي را
بازار كار آلمان بازگرداند .
افزايش نرخ بيكاري آلمان اين كشور را به يكي از چهار كشور منطقه يورو با رشد
اقتصادي پايين طي ده سال اخير تبديل نموده است . كارشناسان اقتصادي آلمان بر اين
باورند كه عدم موفقيت دولت مركل براي كاهش نرخ بيكاري ، موجب كاهش يك درصدي رشد
اقتصادي اين كشور طي سال ۲۰۰۶ ميلادي خواهد شد .
مركل روز ششم اكتبر و طي يك سخنراني تبليغاتي گفت : اولويت دولت آينده آلمان كاهش
نرخ بيكاري ، كاهش بدهيهاي دولت و برقراري تعادل بين بودجه دولت فدرال و بودجه ۱۶
ايالت اين كشور خواهد بود .