ارزش صادرات کالا و خدمات در ایران امسال به ۶۳ میلیارد دلار می‌رسد

 بانك جهاني در
تازه ترين گزارش خود از چشم انداز صادرات كالا و خدمات در كشورهاي خاورميانه و شمال
آفريقا پيش بيني كرد، ارزش صادرات كالا و خدمات در ايران در سال جاري ميلادي به ۶۳
ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار افزايش يابد.

به گزارش خبرگزاري
فارس، بانك جهاني در اين گزارش افزود: ارزش صادرات كالا و خدمات در ايران در سال
جاري ميلادي ۷/۳ درصد نسبت به سال گذشته افزايش خواهد يافت و پيش بيني مي شود، ارزش
تراز حساب جاري ايران در سال جاري ميلادي به رقم قابل توجه ۵/۱۸ ميليارد دلار
افزايش يابد كه پس از عربستان سعودي با تزار حساب جاري ۶۰ ميليارد دلاري رتبه دوم
را در خاورميانه و شمال آفريقا كسب خواهد كرد.
بانك جهاني همچنين پيش بيني كرد، ارزش صادرات كالا و خدمات در ايران در سال ۲۰۰۶
ميلادي به مرز ۶۰ ميليارد دلار كاهش يابد.
اين گزارش افزود: ارزش صادرات كالا و خدمات در خاورميانه و شمال آفريقا از ۴۲۸
ميليارد دلار در سال ۲۰۰۴ ميلادي به ۴۵۱ ميليارد دلار در سال جاري ميلادي افزايش
خواهد يافت كه عربستان سعودي به تنهايي ۱۴۴ ميليارد دلار از كل صادرات منطقه را به
خود اختصاص خواهد داد و در رتبه نخست قرار خواهد گرفت و امارات متحده عربي با
صادرات ۶۹ ميليارد دلاري در رتبه دوم قرار خواهد گرفت.
بر اساس گزارش بانك جهاني، ايران پس از عربستان و امارات رتبه سوم صادرات را در
خاورميانه و شمال آفريقا كسب خواهد كرد.
اين گزارش در ادامه با اشاره به اين كه ارزش صادرات كالا و خدمات مصر در سال جاري
ميلادي ۴/۲۳ ميليارد دلار خواهد بود، پيش بيني كرد: ارزش صادرات كالا و خدمات در
كشورهاي اردن ۷/۵ ميليارد دلار، مراكش ۶/۱۸ ميليارد دلار و تونس ۱۳ ميليارد دلار
باشد.
بانك جهاني ارزش صادرات كالا و خدمات الجزاير را در سال جاري ميلادي ۷/۳۵ ميليارد
دلار و سوريه را ۷/۹ ميليارد دلار پيش بيني كرد و افزود: ارزش صادرات كالا و خدمات
كشورهاي يمن ۶ ميليارد دلار، بحرين ۵/۱۱ ميليارد دلار، كويت ۳۳ ميليارد دلار و عمان
۱۸ ميليارد دلار در سال جاري ميلادي پيش بيني مي شود.