ارزش سهام معامله شده در بورس از مرز ۱۹ هزار و ۴۰۴ میلیارد ریال گذشت

مرکز آمار ایران اعلام
کرد: در فصل تابستان امسال ارزش سهام معامله شده در بورس ۱۹ هزار و ۴/۴۰۴ میلیارد
ریال بوده است که نسبت به فصل بهار ۱/۱ درصد افزایش نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری
مهر، مرکز آمار ایران در این گزارش تصریح کرد
:
درآمدهای مالیاتی در
فصل تابستان امسال به ۳۰ هزار و ۸۹۵ میلیارد ریال رسیده که

نسبت به فصل قبل ۵/۳۵
درصد افزایش یافته است
.

براساس این گزارش، نرخ
بیکاری در فصل تابستان سال جاری ۹/۱۰ درصد بوده که کاهشی

به میزان یک درصد نسبت
به فصل بهار را نشان می دهد
.

این گزارش می افزاید: 
شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در

شهریورماه ۱۳۸۴ نسبت به
شهریورماه سال قبل ۹/۱۰ درصد افزایش نشان می دهد. این شاخص

برای خانوارهای روستایی
در تابستان ۱۳۸۴، نسبت به تابستان سال قبل ۹/۱۲ درصد افزایش

داشته است.

این گزارش حاکیست،
مصرف نیروی برق در فصل تابستان با ۸/۲۲ درصد افزایش نسبت به

فصل بهار، ۳۸ هزار و
۲۸۱ میلیون کیلووات ساعت بوده است
.

به گزارش مهر، برطبق
این گزارش، در پایان فصل تابستان تعداد ۷ میلیون و ۸ هزار

شماره تلفن همراه مشغول
به کار بوده که نسبت به فصل بهار ۱۶ درصد افزایش داشته

است.

این گزارش مرکز آمار
ایران تصریح می کند: ارزش کل صادرات غیر نفتی، ۳ هزار و ۷۲۱

میلیون دلار بوده است
که نسبت به فصل بهار ۹/۴۳ درصد افزایش نشان می دهد
.

براساس این گزارش،
تعداد عناوین کتاب های منتشر شده در فصل تابستان ۱۰ هزار و

۸۶۲
عنوان بوده است.