ارزش سرمایه بازار بورس‌های عربی290 میلیارد دلار کاهش یافت

صندوق پول عرب اعلام کرد: ارزش سرمایه جاری بازار 15 بورس‌ عربی در نیمه نخست
سال جاری میلادی نسبت به پایان سال 2005 نزدیک به 290 میلیارد دلار کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر به نقل از گلف نیوز، در شرایطی که سه بورس عربستان،
کویت و امارات بیشترین سهم را در بورس‌های عربی در اختیار دارند، کارشناسان معتقدند
رقم یک تریلیون دلاری ارزش سرمایه جاری بورس‌های عربی در مقایسه با بازارهای مالی
توسعه یافته، رقم پایینی است.

بر اساس این گزارش، در حالی که ارزش سرمایه بازار 15 بورس عربی در دسامبر 2005 حدود
1.29 تریلیون دلار بود، با وقوع بحران شدید در بازارهای مالی عربی، این رقم در
پایان ماه ژوئن سال 2006 به یک تریلیون دلار کاهش یافته است.

بازارهای مالی عربستان، کویت، و امارات حدود 80 درصد کل ارزش سرمایه بازار کشورهای
عربی را تشکیل می‌دهند و 12 بورس دیگر کشورهای عربی، مابقی 20 درصد را عهده‌دار
هستند.

در 15 بورس عربی مجموعا هزار و 647 شرکت ثبت شده‌اند که بورس قاهره و اسکندریه با
706 شرکت دارای بیشترین شرکت هستند اما مجموع ارزش سرمایه بازار آنها فقط 65.5
میلیارد دلار است.

ارزش سرمایه جاری بورس اردن با 209 شرکت 31.8 میلیارد دلار، کویت با 161 شرکت 105
میلیارد دلار، عربستان با 79 شرکت 525 میلیارد دلار، و ارزش سرمایه بازار بورس
امارات با 92 شرکت 177 میلیارد دلار است. در بورس الجزایر فقط سه شرکت ثبت شده‌اند
که ارزش سرمایه بازار آن فقط 91 میلیون دلار است.