ارتقای بازار سرمایه لازمه دستیابی به توسعه است

حسن روحانی یکی از الزمات دستیابی به توسعه کشور را ارتقای بازار سرمایه دانست و با تاکید بر این که سرمایه و منابع مالی ، موتور محرک توسعه اقتصادی کشور است، گفت: چنانچه اقتصاد کشور هر روزی یک معنا و مفهوم داشته باشد، به اهداف اصلی نخواهیم رسید.
 
به گزارش خبرنگار مهر ، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز در همایش تامین پروژه های مالی در صنعت نفت، این صنعت را برای کشور در بردارنده قدرت اقتصادی ، سیاسی و امنیتی دانست و افزود: آیا قدرت کشور در بالا بودن ذخایر ، تولیدات ، توان تولید ، قدرت صادرات ، قبضه کردن بازار نفت و در آمد ارزی بخش نفت است که باید به این پرسش ها پاسخ داد.
 
حسن روحانی اضافه کرد: تا استراتژی در موارد مطرح شده مشخص نشود کشوردر مسیر راه دچار تردید و تغییر خواهد شد و هیچ چیز برای پروژه های بلند مدت خطر ناک تر از تغییر و تردید نیست.
 
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام شرایط اصلی افزایش اکتشافات ، تولید، صادرات نفت و حضور فعال در بازارهای دنیا را تامین مالی پروژه های مهم ذکر کرد.
 
وی با اظهار تاسف از این که روش تامین مالی پروژه های نفت و گاز در ایران بیشتر "فاینانس" و "بای بک" است و کمتر از سایر روش ها استفاده شده است، افزود: این درحالی است که راه‌های متنوع و فراوانی برای مدیران پروژه های نفتی برای تامین مالی وجود دارد.
 
روحانی بر تامین سرمایه های مطمئن ، آسان و با قیمت ارزان تاکید کرد و گفت: اندیشه کار فرمایان بزرگ صنعت نفت و گاز با بخش مالی ، موسسات اعتباری و بیمه مهم است.