ادامه سقوط ارزش سهام در بازار بورس دوبی

سقوط ارزش سهام در
بازار بورس دوبی که از چهار ماه قبل آغاز شده بود ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری
فارس به نقل از رویتر اواخر هفته در پی اصلاح بهای سهام در این بازار خرده فروشان
به وحشت افتاده و سهام خود را برای فروش و جلوگیری از ضرر بیشتر به معرض فروش
گذاشتند و همین باعث گردید ارزش سهام در این بازار به کمترین حد خود در چهار ماه
اخیر برسد.
ارزش سهام در این بازار در روز نهم نوامبر گذشته رکورد قیمتها در تاریخ این بازار
را شکست اما شاخص ارزش سهام در این بازار در اواخر هفته گذشته با 33/5 کاهش به
26/950 یعنی به پائین‌ترین حد خود از روز 16 اوت گذشته رسید.
در همین حال شاخص بازار بورس ابوظبی با 7/2 (2ممیر 7) درصد کاهش به 83/4849 درصد
رسید که پائین‌ترین حد ارزش سهام در این بازار از روز 15 اوت گذشته بود.
وداه الطه از مقامات بانک ملی ابوظبی در باره علت سقوط ارزش سهام در بازار دوبی گفت
آنچه که اکنون شاهد آن هستیم فروش سهام توسط خرده‌فروشان از بیم کاهش بیشتر ارزش
سهام است. بدین ترتیب آنها هم تحت فشار زمان و هم تحت فشار قیمتها قرار دارند و
همین فشار‌های مضاعف باعث گردیده است که آنها کنترل بر فروش سهام در این بازار را
از دست بدهند.