اخذ گواهی نامه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۰ توسط شرکت کارگزاری بانک ملی ایران

خانه » اخذ گواهی نامه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۰ توسط شرکت کارگزاری بانک ملی ایران

اخذ گواهی نامه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۰ توسط شرکت کارگزاری بانک ملی ایران

۱۳۸۵/۱۲/۲۳ ۱۵:۴۵:۳۲ ۲۳ اسفند ۱۳۸۵ |دسته‌بندی: اخبار شرکت|

شرکت کارگزاری بانک ملی ایران موفق به اخذ گواهی نامه استاندارد ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۰ مدیریت کیفیت شد. تصویر این گواهی نامه را در زیر مشاهده می فرمایید.