احمدی نژاد قانون جدید بازار اوراق بهادار کشور را ابلاغ کرد

محمود احمدی نژاد
رئیس جمهوری اسلامی ایران قانون جدید بازار اوراق بهادار کشور را برای اجرا به
وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
قانون جدید بازار اوراق بهادار کشور که پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به تائید
شورای نگهبان نیز رسیده است، احتمالا" اوایل دیماه به مرحله اجرا در خواهد آمد.
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر هفت فصل، شصت ماده و بیست و
نه تبصره است و به عقیده کارشناسان بازار سرمایه، در شرایط فعلی که بازار سرمایه
ایران از یک قانون قدیمی استفاده می کند، تدوین این قانون می تواند تاثیر قابل
توجهی بر رونق بازار سرمایه ایران و شفافیت بازار داشته باشد.
جهت دسترسی به متن کامل این قانون که به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده
است، روی لینک زیر کلیک نمایید .http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8409250099