احتمال خروج سیمان از سبد حمایتی وجود دارد

وزیر صنایع و معادن
اعلام کرد: با موافقت هیات دولت احتمال بازنگری در تصمیم اخیر در خصوص سیمان و
بازگشت آن به سبد حمایتی وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری
مهر،علیرضا طهماسبی در پاسخ به سوالی در باره بازگشت

سیمان به سبد حمایتی
دولت خاطر نشان کرد: این بازگشت به علت برخی مشکلاتی که در

خصوص توزیع سیمان
ایجاد شده بود صورت گرفت
.

طهماسبی  گفت :
امیدواریم با رفع موانع موجود در زمینه توزیع سیمان و در صورت

صلاح هیات دولت
مباحث تولید و توزیع سیمان در یک نظام آزاد نرخ گذاری شود
.

وزیر صنایع و معادن
خاطرنشان کرد: در حال حاضردر خصوص ارایه اعتبارات بانکی و

استفاده از حساب
ذخیره ارزی مشکلاتی وجود دارد که بطور حتم بر طرف خواهد شد و شاهد

آینده درخشان برای 
بخش صنعت خواهیم بود
.

طهماسبی گفت: در
صورت  بهبود  وضعیت بازار سیمان و توزیع آن  یک بازنگری جدید در

خصوص آن با نظر هیات
دولت  ایجاد خواهد شد
.

وزیر صنایع و معادن
با اشاره به حمایت وزارت صنایع و معادن از برخی بخشهای این

صنعت، تصریح کرد:
این وزارتخانه در تمامی ابعاد از صنایع کشور از جمله صنایع بزرگ،

کوچک و متوسط حمایت
خواهد کرد
.

وی  افزود:  در بخش
صنعت رکودی حاکم نیست و رسانه ها از آینده درخشان صنعت نوید

دهند.