اجرای طرح افزایش ظرفیت کارخانه سیمان قائن‌

طرح افزایش ظرفیت
کارخانه سیمان شهرستان قائن در استان خراسان جنوبی روز 20 آبان طی مراسمی به اجرا
درآمد.

 سرپرست سابق وزارت
رفاه و تامین اجتماعی در این مراسم گفت: با اجرای این طرح که با اعتبار 17 میلیارد
ریال اجرا می‌شود، تولید این کارخانه از 2300 تن به 2600 تن افزایش می‌یابد.

 مهندس داوود مددی
افزود: کارخانه سیمان دیگری نیز در کنار همین کارخانه به ظرفیت  3300 تن احداث
می‌شود. وی سرمایه‌گذاری این کارخانه جدید را یک هزار میلیارد ریال ذکر کرد. (دنیای
اقتصاد )