اجرای سود تضمینی سهام عطف به ماسبق ندارد

 رئیس هیات مدیره
بورس اوراق بهادار در تشریح بیشتر سود تضمینی سهام گفت: این سود به معاملات قبلی
تعلق نمی‌گیرد.

حیدر مستخدمین
حسینی در گفت و گو با خبرگزاری فارس اظهارداشت: روش سود تضمین شده 15 درصدی یا به
اصطلاح "پوت آپشن" (
PUT
Aption
)
در صورتی مشمول معاملات جدید می‌شود که شرکت عرضه کننده سهام این طرح را بپذیرد و
اعلام "پوت آپشن" کند.
وی ادامه داد: از این طریق شرکتی که سهام را عرضه می‌کند در غالب "پوت آپشن" به
خریدار اختیار فروش در تاریخی را می‌دهد که از قبل مشخص شده است.
رئیس هیات مدیره بورس تصریح کرد: به هیچ وجه نمی‌توان گفت این ابزار قابلیت اجرایی
برای تمامی سهامهای بورس را داراست.
وی یادآور شد: برخلاف برخی اظهارات، این روش سهامداران جزء‌ را نیز در بر می‌گیرد و
ابزاری است که ریسک را کاهش می‌دهد.
مستخدمین تصریح کرد: سود تضمینی مصوب در شورای بورس برای این گونه معاملات 15درصد
در سال است.