آیین نامه اجرایی ” خرید سهام با اختیار فروش” ابلاغ شد

سخنگوی بورس اوراق بهادار از
ابلاغ آیین نامه اجرایی "خرید سهام با اختیار فروش" خبر داد.
حیدر مستخدمین حسینی در گفت و گو با "مهر" گفت: پس از تصویب طرح " خرید سهام با
اختیار فروش" در شورای بورس، هیات مدیره بورس اوراق بهادار آیین نامه مربوط به این
مساله را تصویب و مصوب کرد.
وی افزود: هم اکنون در حال بررسی حواله های رسیده از سوی چند شرکت برای واگذاری
سهام با اختیار فروش هستیم و بزودی این کار را عملیاتی می کنیم.
مستخدمین حسینی از اعلام اسامی شرکت هایی که برای واگذاری سهام با اختیار فروش
اعلام آمادگی کرده اند، خودداری کرد.
سخنگوی بورس اوراق بهادار اعلام کرد: سود تضمین شده پرداختی به سهامداران در قالب
طرح "خرید سهام با اختیار فروش" 5/15 درصد خواهد بود.
به گزارش مهر، منظور از این ابزار این است که اشخاص حقوقی معتبر می توانند سهام را
بفروشند و همراه با این فروش، "اختیار فروشی" نیز به خریدار بدهند.
یعنی خریدار می تواند در تاریخی در آینده سهام را به فروشنده باز پس فروشد و قیمت
معینی را دریافت کند. بدین ترتیب خریدار "سهام با اختیار فروش" نوعی تضمین دارد که
در آینده ، اصل پول و سود معینی قابل دریافت است. از این رو شاید اشاره به اوراق
مشارکت از طرف وزیر محترم از این رو بوده باشد.
البته خریدار"سهام با اختیار فروش" اختیار دارد و متعهد نیست که درآینده سهام را
حتما بفروشد. بدیهی است اگر قیمت در تاریخ آتی بالاتر از قیمت تعیین شده در اختیار
فروش باشد خریدار "سهام با اختیار فروش" از اختیار خود استفاده نمی کند. اما اگر
قیمت پایین تر باشد از اختیار خود استفاده می کند.
به عنوان نمونه فرض کنید فردی سهام الف را با "اختیار فروش" به قیمت دو هزار ریال
امروز می فروشد و به خریدار اختیار می دهد که در سال آینده به قیمت دو هزار و 150
ریال، آن را به وی بفروشد، حال اگر در سال آتی نرخ سهام مثلا دو هزار و 400 ریال
شد، خریدار "سهام با اختیار فروش" از اختیار خود استفاده نمی کند، اما اگر قیمت دو
هزار و 100 ریال بود، از اختیار خود استفاده کرده و سهام را به نرخ دو هزار و 150
ریال به فروشنده بازپس می فروشد.
مستخدمین حسینی در ادامه گفت و گو با خبرنگار"مهر" ، افت شدید شاخص های بورس در
کشورهای عربی را در بورس ایران بی تاثیر دانست.
وی گفت: نرم افزار جدید بورس نیز از آغاز سال به بهره برداری می رسد.
رییس هیات مدیره بورس اوراق بهادر در خصوص انتخاب شهریاری به سمت معاونت پارلمانی
وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط دانش جعفری نیز اظهار داشت: از این سمت استعفا
کرده بودم که خوشبختانه وزیر امور اقتصادی و دارایی با آن موافقت کرد.
خبرنگار"مهر" پرسید: باتوجه به رفتن شما از معاونت پارلمانی وزارت اقتصاد و گمازنی
های موجود در خصوص انتخاب شما به عنوان ریاست بورس اوراق بهادار با عملیاتی شدن
قانون جدید بازار سرمایه، آیا این پست را در صورت پیشنهاد خواهید پذیرفت؟
مستخدمین حسینی گفت: هم اکنون که در حال نهایی کردن اساسنامه و آیین نامه اجرایی
قانون جدید بازار سرمایه برای اجرا هستیم ولی در مجموع تمایلی هم برای پذیرش پست
ریاست بورس اوراق بهادار با عملیاتی شدن قانون جدید بازار سرمایه ، ندارم.
به گزارش مهر، با اجرایی شدن قانون جدید بازار سرمایه، پست دبیرکلی بورس حذف و در
عوض، برای بورس اوراق بهادر رییس تعیین خواهد شد.