آیین‌نامه اجرایی سرمایه‌گذاری خارجی در بورس برای تصویب نهایی به هیئت دولت ارائه شد

به گزارش سایت بورس اوراق بهادار،آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به هیئت دولت ارائه شد. پیش از این، آیین‌نامه سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقی خارجی در بورس اوراق بهادار در شورای بورس مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت. و پیش‌نویس این آیین‌نامه قبلاً توسط کمیته فرعی شورای بورس به تأیید رسیده بود.
در شورای بورس تصمیم گرفته شد با توجه به الزامات برنامه چهارم توسعه، بر مبنای آیین‌نامه یادشده ظرف دو هفته نشست‌هایی بین کارشناسان وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شود تا متن نهایی آیین‌نامه جهت بررسی و تصویب در دولت آماده شود. آیین‌نامه حاضر حاصل بحث‌های نهایی انجام شده از سوی کارشناسان وزارت امور اقتصادی و بانک مرکزی است که به منظور تصویب نهایی به هیئت دولت ارائه شده است.