به اطلاع صاحبان سهام که در تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه، سهامدار این شرکت بوده اند می رساند:

 • سود  کلیه سهامداران حقیقی که کارت سود خود را دریافت نموده اند، حداکثر یکماه پس از تاریخ برگزاری مجمع عمومی به حساب کارت آنان واریز شد.
 • سهامداران حقیقی که تا کنون اقدام به دریافت کارت سود خود ننموده اند می توانند با دردست داشتن کارت ملی بصورت حضوری به شرکت مراجعه و یا بمنظور دریافت کارت سود توسط پست ، درخواست کتبی خود را با ذکر کد ملی ، آدرس کامل و کد پستی به واحد  امور سهامداران  (بصورت فاکس یا پستی) ارسال نمایند.
 • نظر به اینکه بمنظور صدور کارت سود ارائه کد ملی الزامی است ، لذا از آندسته از سهامداران حقیقی که کارت سود خود را دریافت ننموده اند تقاضا می گردد جهت صدور کارت مزبور ، کد ملی خود را در اسرع وقت بهامور سهامداران شرکت ، اعلام نمایند .
 • پرداخت سود سهام صندوق های سرمایه گذاری و سبد گردان ها از تاریخ ۱۳۹۲/۵/۱ و پس از ارائه درخواست کتبی، صورت خواهد پذیرفت.
 • پرداخت سود به سهامداران حقوقی از مهرماه ۱۳۹۲ طبق جدول زیر  و پس از درخواست کتبی آنان، صورت خواهد پذیرفت.
تاریخ پرداخت
دارندگان تعداد سهام
تاریخ پرداخت
دارندگان تعداد سهام

مهر ماه ۱۳۹۲

از ۱ تا ۱۰،۰۰۰ سهم

دی ماه ۱۳۹۲

از ۵۰۰،۰۰۱ تا ۱،۰۰۰،۰۰۰ سهم

آبان ماه ۱۳۹۲

از ۱۰،۰۰۱ تا ۱۰۰،۰۰۰ سهم

بهمن ماه ۱۳۹۲

بیش از ۱،۰۰۰،۰۰۱ سهم

آذر ماه ۱۳۹۲

از ۱۰۰،۰۰۱ تا ۵۰۰،۰۰۰ سهم

       نکات مهم:
 1. کارت سود فقط به سهامدار و یا وکیل قانونی وی تحویل خواهد گردید.
 2. در صورتیکه کد ملی سهامدار در سیستم شرکت ثبت نگردیده باشد، ابتدا کد ملی نامبرده ثبت و سپس از بانک عامل درخواست صدور کارت خواهد گردید.
 3. بانک عامل کارت های سود ، بانک ملی ایران می باشد.
 4. بمنظور پرداخت سود سهام به صندوق ها ی سرمایه گذاری، ارائه رونوشت مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار و اعلام کتبی شماره حساب بانکی در وجه صندوق ، الزامی خواهد بود.
 5. بمنظور پرداخت سود سهام به سبدگردان ها، رونوشت قرارداد منعقده با تائید سازمان بورس و اوراق بهادار، و اعلام کتبی شماره حساب بانکی در وجه شرکت کارگزاری، الزامی خواهد بود.
 6. بمنظور پرداخت سود به سهامداران حقوقی، اعلام کتبی شماره حساب بانکی در وجه شخص حقوقی الزامی خواهد بود.
 

آدرس شرکت: تهران، میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، نبش خیابان دیدار شمالی پلاک ۱ طبقه اول امور سهامداران

تلفن: ۱۴- ۸۵۵۹۹۱۱۲     فاکس: ۸۵۵۹۹۱۳۸ 

 

 

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

(سهامی عام)