آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۸۹۵۸۴ 

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت با دستور جلسه ذیل در ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۹ در سالن اجتماعات تلاش به آدرس : خیابان ولیعصر ، بالاتر از جام جم ، نرسیده به چهارراه چمران ، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش حضور به هم رسانند.

دستورجلسه:
• اخذ تصمیم در مورد تغییر نام شرکت و اصلاح اساسنامه در این خصوص .

سهامدارن محترم یا وکلا و نمایندگان قانونی آنان از تاریخ ۲۲/۸/۱۳۸۹ لغایت ۲۵/۸/۱۳۸۹ می توانند با در دست داشتن اصل اوراق سهام و کارت شناسایی معتبر  از ساعت ۹ الی ۱۶ جهت دریافت برگه ورود به جلسه مجمع به نشانی تهران –میدان ونک ، بزرگراه شهیدحقانی ، نبش خیابان دیدار شمالی پلاک یک طبقه اول مراجعه فرمایند.

تلفن های تماس: ۱۵- ۸۵۵۹۹۱۱۲
هیات مدیره