آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام)
ثبت شده به شماره 89584

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت به منظور بررسی عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/1387 و با دستور جلسه ذیل در ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 30/4/1388 در مرکز همایشهای رازی به نشانی بزرگراه شهید همت غرب بین تقاطع شیخ فضل اله نوری و شهید چمران دانشگاه علوم پزشکی ایران حضور به هم رسانند.

1- استماع گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی .
2- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30/12/1387 .
3- انتخاب بازرس قانونی.
4- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت .
5- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.

سهامدارن محترم یا وکلا و نمایندگان قانونی آنان از تاریخ 22/4/1388 لغایت 27/4/1388 می توانند با در دست داشتن اصل اوراق سهام و کارت شناسایی معتبر همه روزه از ساعت 9 الی 15 جهت دریافت برگه ورود به جلسه به نشانی تهران : خیابان ولی عصر- بالاتر از سه راه شهید بهشتی (عباس آباد) کوچه نادر، نبش کوچه رفیع ساختمان شماره 2 مراجعه فرمایند.

تلفن های تماس 71- 88709070

هیات مدیره