آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۸۹۵۸۴

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت به منظور بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۸۷ و با دستور جلسه ذیل در ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۸ در مرکز همایشهای رازی به نشانی بزرگراه شهید همت غرب بین تقاطع شیخ فضل اله نوری و شهید چمران دانشگاه علوم پزشکی ایران حضور به هم رسانند.

۱- استماع گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی .
۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۸۷ .
۳- انتخاب بازرس قانونی.
۴- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت .
۵- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.

سهامدارن محترم یا وکلا و نمایندگان قانونی آنان از تاریخ ۲۲/۴/۱۳۸۸ لغایت ۲۷/۴/۱۳۸۸ می توانند با در دست داشتن اصل اوراق سهام و کارت شناسایی معتبر همه روزه از ساعت ۹ الی ۱۵ جهت دریافت برگه ورود به جلسه به نشانی تهران : خیابان ولی عصر- بالاتر از سه راه شهید بهشتی (عباس آباد) کوچه نادر، نبش کوچه رفیع ساختمان شماره ۲ مراجعه فرمایند.

تلفن های تماس ۷۱- ۸۸۷۰۹۰۷۰

هیات مدیره