آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۸۹۵۸۴

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت به منظور بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ و با دستور جلسه ذیل در ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۶/۴/۱۳۸۹ در مرکز همایشهای رازی به نشانی بزرگراه شهید همت غرب بین تقاطع شیخ فضل اله نوری و شهید چمران دانشگاه علوم پزشکی ایران حضور به هم رسانند.

۱- استماع گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی .
۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸.
۳- انتخاب بازرس قانونی.
۴- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت .
۵- انتخاب اعضاء هیات مدیره
۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.

سهامدارن محترم یا وکلا و نمایندگان قانونی آنان از تاریخ ۱۲/۴/۱۳۸۹ لغایت ۱۵/۴/۱۳۸۹ می توانند با در دست داشتن اصل اوراق سهام و کارت شناسایی معتبر همه روزه از ساعت ۹ الی ۱۵ جهت دریافت برگه ورود به جلسه به نشانی تهران – بزرگراه شهیدحقانی – نبش خیابان دیدار شمالی پلاک ۱ طبقه اول مراجعه فرمایند.

تلفن های تماس: ۱۵- ۸۵۵۹۹۱۱۳