آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)

ثبت شده به شماره 89584 و شناسه ملی 10101339590

 

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ، به منظور بررسی عملکرد سال مالی منتهی به 1395/12/30 و با دستور جلسه ذیل راس ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 1396/4/22 درمحل تالار اندیشه واقع در تهران – خیابان سمیه ، نرسیده به خیابان حافظ ، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی ، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
1- استماع گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1395/12/30 .
2- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود .
3- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی .
4- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت .
5- تعیین پاداش و حق حضور در جلسات اعضای هیات مدیره .
6- سایر مواردی که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

سهامداران محترم یا وکلا و نمایندگان قانونی آنان ، جهت دریافت برگه ورود به جلسه می توانند از تاریخ 1396/4/17 لغایت 1396/4/21 با در دست داشتن اصل کارت ملی روزهای شنبه لغایت چهارشنبه از ساعت 9 الی 15 به واحد امور سهام واقع در محل شرکت مراجعه نموده و یا با مراجعه به سایت شرکت به آدرس tmgic.ir ، از قسمت درگاه سهامداران نسبت به چاپ برگه ورود به جلسه اقدام نمایند .

نشانی شرکت : تهران – میدان ونک ، خیابان شهید خدامی ، بعد از کردستان پلاک89
تلفن های تماس: 85598 – 85599000

لازم بذکر است کلیه سهامداران حقیقی و نمایندگان سهامداران حقوقی هنگام ورود به جلسه ملزم به ارائه اصل کارت ملی به انضمام رونوشت آن می باشند. ضمناً درج شماره ثبت و شناسه ملی سهامدار حقوقی در معرفی نامه الزامی است .

هیات مدیره

 


 

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)

ثبت شده به شماره 89584 و شناسه ملی 10101339590

 

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت با دستور جلسه ذیل ، راس ساعت 11/30 روز پنج شنبه مورخ 1394/4/22 در محل تالار اندیشه ، واقع در تهران- خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ ، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی ، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
1- تغییر اساسنامه شرکت براساس اساسنامه نمونه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار
سهامداران محترم یا وکلا و نمایندگان قانونی آنان ، جهت دریافت برگه ورود به جلسه می توانند از تاریخ 1396/4/17 لغایت 1396/4/21 با در دست داشتن اصل کارت ملی ، در روزهای شنبه لغایت چهارشنبه از ساعت 9 الی 15 به واحد امور سهام واقع در محل شرکت مراجعه نموده و یا با مراجعه به سایت شرکت به آدرس tmgic.ir ، از قسمت درگاه سهامداران نسبت به چاپ برگه ورود به جلسه اقدام نمایند .

نشانی شرکت : تهران – خیابان ولیعصر، بالاترازمیدان ونک ، خیابان شهید خدامی ، بعد از کردستان ، پلاک89
تلفن های تماس: 85598 – 85599000

لازم بذکر است کلیه سهامداران حقیقی و نمایندگان سهامداران حقوقی هنگام ورود به جلسه ملزم به ارائه اصل کارت ملی به انضمام رونوشت آن می باشند. ضمناً بهمراه داشتن اصل معرفی نامه برای سهامداران حقوقی با درج شماره ثبت و شناسه ملی الزامی است .

هیات مدیره