آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)

/, اطلاعیه‌ها/آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)

۱۳۹۹/۳/۳۱ ۸:۱۸:۰۸ ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ |دسته‌بندی: اخبار, اطلاعیه‌ها|