آگهی افزایش سرمایه

آگهی تحویل اوراق سهام
بدینوسیله از کلیه سهامداران حقوقی و حقیقی این شرکت که اوراق سهام با سرمایه یکهزار و ششصد و ده میلیارد ریالی در اختیار دارند ، دعوت می نماید جهت دریافت گواهینامه های نقل و انتقال و سپرده سهام با سرمایه سه هزارو دویست و بیست میلیارد ریالی با توجه به جدول زمانبندی زیر از ساعت ۳۰/۸ الی ۱۶ روزهای شنبه لغایت چهارشنبه بجز روزهای تعطیل رسمی با دردست داشتن اصل شناسنامه یا کارت ملی به محل شرکت مراجعه نمایند.


حرف اول نام خانوادگی

تاریخ مراجعه

آ – ا 

۳/۱۲/۸۳

۴/۱۲/۸۳

ب – پ – ت – ث  

۵/۱۲/۸۳

۵/۱۲/۸۳

 ج – چ – ح – خ

۸/۱۲/۸۳

۹/۱۲/۸۳

 د – ذ – ر – ز – ژ

۱۰/۱۲/۸۳

۱۱/۱۲/۸۳

 س

۱۲/۱۲/۸۳

۱۲/۱۲/۸۳

 ش

۱۵/۱۲/۸۳

۱۵/۱۲/۸۳

 ص – ض – ط – ظ

۱۶/۱۲/۸۳

۱۶/۱۲/۸۳

 ع – غ – ف – ق

۱۷/۱۲/۸۳

۱۸/۱۲/۸۳

 ک – گ

۱۹/۱۲/۸۳

۱۹/۱۲/۸۳

 ل – م

۲۲/۱۲/۸۳

۲۴/۱۲/۸۳

 ن – و – ه – ی

۲۵/۱۲/۸۳

۲۶/۱۲/۸۳

نکات مهم:          
 – کلیه اوراق سهام با سرمایه یکهزار و ششصد و ده میلیارد ریالی از درجه اعتبار ساقط می باشد
– گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام فقط به خود سهامدار یا وکیل قانونی وی تحویل خواهد گردید.
 – بمنظور حسن اجرای تحویل اوراق سهام و جلوگیری از تضییع وقت سایر سهامداران محترم ، همکاری لازم در رعایت جدول زمانبندی فوق ضروری است.
  آدرس شرکت:تهران-خیابان ولی عصر بالاتراز سه راه شهید بهشتی–کوچه نادر – پلاک ۲