آگهی تکمیل اطلاعات سهامداران حقیقی

به اطلاع سهامداران حقیقی محترم شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی می رساند که نظر به اتمام تاریخ انقضاء بن کارت های سود سهام و عدم واریز سودهای آتی شرکت به حساب کارت های فوق ، لذا از سهامداران محترمی که تاکنون سود خود را از طریق بن کارت های مذکور دریافت می نموده اند تقاضا می گردد نسبت به ارسال شماره حساب بانکی خود نزد بانک های ملی ، ملت و یا اقتصاد نوین ، به یکی از طرق زیر در اسرع وقت اقدام نمایند.

شایان ذکر است که درج کامل نام و نام خانوادگی،‌ نام پدر، شماره شناسنامه، کد ملی و شماره تلفن همراه نیز،‌ ضروری می باشد.

  1. ارسال از طریق پست به آدرس شرکت مندرج در ذیل آگهی
  2. ارسال از طریق نمابر به شماره های  ۸۵۵۹۹۸۱۰-۰۲۱  و  ۸۸۶۲۳۴۶۸-۰۲۱
  3. از طریق درگاه سهامداران به آدرس tmgic.ir

آدرس شرکت : تهران ، میدان ونک ، خیابان شهید خدامی، بعد از کردستان ، پلاک ۸۹

تلفن :  ۸۵۵۹۸ – ۸۵۵۹۹۰۰۰          نمابر :  ۸۵۵۹۹۸۱۰ – ۸۸۶۲۳۴۶۸

 

 شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

 (سهامی عام )