آمادگی موسسه اعتباری سوئیس برای فایننس پروژههای ایران

موسسه مالی اعتباری
آدورنوویلر سوئیس آمادگی خود را برای فایننس پروژههای دولتی و خصوصی در ایران اعلام
کرد.

به گزارش خبرگزاری
فارس به نقل از روابط عمومی آدورنوویلر، با بخشنامه جدید دولت مبنی بر بهره‌گیری
بخش‌های عمومی و دولتی از فاینانس خارجی موسسه مالی اعتباری آدورنویلر سوئیس طی
اطلاعیه‌ای آمادگی خود را برای بررسی و اعطا فایننس پروژههای عمومی، دولتی و خصوصی
در ایران اعلام کرد.
براساس این گزارش، موسسه مذکور که بانک‌های معتبر سوئیس و سایر کشورها را تحت پوشش
دارد، با استقبال از تصمیم جدید دولت ایران برای ارائه مجوز فعالیت به بانک‌های
خارجی ابراز امیدورای کرد: تصمیم نهایی دولت جمهوری اسلامی در این زمینه به توسعه
روابط مالی اقتصادی ایران و جهان بیش از پیش کمک کند.
موسسه سوئیسی همچنان تاکید کرد، با تصمیم دولت ایران به زودی طی مراحل قانونی
نمایندگی خود را در تهران باز خواهد کرد.
این موسسه همچنین از نهادهای عمومی و دولتی ایرانی خواست برای کسب اطلاعات بیشتر در
مورد نحوه فایننس پروژه‌های خود به سایت این موسسه و یا ایمیل نمایندگی او در ایران
مراجعه کنند.
بنابراین گزارش، بخش‌های دولتی و عمومی ایران برای بهره‌گیری از فایننس‌های این
موسسه به صورت کوتاه و بلندمدت بایستی شرایط بین‌المللی و مراحل لازم برای یک پروژه
را رعایت کنند.