آزادسازی سهام عدالت تا شهریور 95

پوری حسینی در خصوص مزایده های سازمان خصوصی سازی گفت: در سال 93 سهام دولت در 70 شرکت قیمت گذاری و مزایده برگزارشد که از این تعداد 3 مورد در بورس ومابقی در فرابورس و خارج از بورس بوده است.
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: بنا بر قانون آزادسازی سهام عدالت 10 سال زمان دارد که پایان این زمان انتهای سال 94 خواهد بود که به دلیل برگزاری مجامع شرکت‌ها در تیر ماه هر سال، طبق قانون تا تابستان سال 95 فرصت باقی است.

میرعلی اشرف پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران گفت: عده‌ای مشمول طرح سهام عدالت شناخته و در این زمینه ثبت نام شدند و برگه ای در قبال آن تحویل گرفته اند.

وی در ادامه گفت: اگر ظرف مدت 10 سال یا کمتر از آن ثمن معامله تخصیص یابد و از محل سود سهام تامین و به خزانه واریز شود این سهام آزاد و در اختیار افراد قرار میگیرد و اگر این اتفاق نیفتد میزانی که از سود سهام پرداخت شده آزاد می شود و مابقی در اختیار دولت است.

رئیس سازمان خصوصی سازی در توصیف برگه سهام عدالت به کاغذ پاره گفت: بیان برگه ثبت نام به کاغذ پاره توصیفی ناشیانه و غیر واقعی است زیرا این برگه های ثبت نام قابل معامله نیستند و اگر هم خرید و فروشی صورت بگیرد به طور قطع به ضرر خریدار خواهد بود.

گفتنی است سهام عدالت به ارزش 1 میلیون تومان به ارزش روز واگذاری ملاک عمل است.

**برگزاری مزایده 70 شرکت دولتی در سال 93

پوری حسینی در خصوص مزایده های سازمان خصوصی سازی گفت: در سال 93 سهام دولت در 70 شرکت قیمت گذاری و مزایده برگزارشد که از این تعداد 3 مورد در بورس ومابقی در فرابورس و خارج از بورس بوده است.

رئیس سازمان خصوصی سازی در توضیح کاهش میزان واگذاری گفت: وضعیت نامناسب بورس در سال گذشته دلیلی شد که ما وارد این بازار نشویم و متهم به دامن زدن به این رکود نشویم.

وی تصریح کرد: همچنین از 23 هزار میلیارد تومان سهم عرضه شده کمتر از 4 هزار میلیارد تومان به فروش رفت که سالی ناموفق از نظر سازمان خصوصی سازی به حساب می آید.

وی از برنامه های سازمان خصوصی سازی در سال کاری پیش رو گفت:امسال وظیفه واگذاری 120 شرکت را بر عهده داریم که برای به پای میز رساندن این 120 شرکت تمام تلاشمان را می کنیم و امیدواریم در این راستا شرایط بورس نیز ما را همراهی کند در غیر این صورت واگذاری باید متوقف شود.