آرامش بخشیدن به بازار سرمایه نخستین اولویت ماست

به گزارش ایران بورس ، روز گذشته
در حاشیه مراسم تودیع دکتر حسین عبده تبریزی و معارفه دکتر علی صالح آبادی? دبیرکل
جدید بورس طی صحبت در جمع خبرنگاران اعلام کرد محور نخست برنامه‌هایی که دنبال
خواهیم کرد آرامش بخشی و ایحاد اطمینان در میان سهام‌داران است. وی افزود: پیگیری
مطالبات بازار سرمایه از مراجع مختلف دولتی دیگر اولویت ماست.
علی صالح آبادی همچنین گفت: فعالیت بازارگردانی را در بازار ادامه می‌دهیم و در
راستای آرامش بخشیدن به بازار این فعالیت‌ها را تداوم و تعمیق می‌بخشیم. وی همچنین
تاکید کرد که برنامه‌های کوتاه‌مدت بورس را نیز به زودی اعلام خواهیم کرد.»
دکتر علی صالح‌آبادی? با اشاره به این که فراهم کردن مقدمات اجرای قانون جدید را از
کارهایی است که در ماه‌های آینده پیگیری خواهد شد، تاکید کرد: «این حوزه بسیار
اهمیت دارد و ما باید بتوانیم با فراهم کردن زمینه‌های لازم قانون جدید را استقرار
دهیم.»
صالح‌آبادی پیگیری بحث نرم‌افزار جدید بازار سرمایه در ماه‌های آینده را مهم دانست
و گفت: «باید شاهد استقرار نرم‌افزار جدید در بازار سرمایه باشیم.
دبیرکل بورس اوراق بهادار همچنین با تشکر از وزیر و هیات مدیره سازمان بورس اوراق
بهادار و قدردانی از فعالیت‌های دکتر عبده در زمان دبیرکلی حمایت‌های دولت از بازار
سرمایه ادامه داد:« از دولت جدید می‌خواهیم که حمایت‌های گذشته خود را از بازار
سرمایه دنبال کنند تا بتوانیم به آرامش در بازار سرمایه دست یابیم.»