آخرین وضعیت بدهی، تعداد سهام، میزان رای‌ و حق عضویت ایران در بانک جهانی‌


بانك جهاني
آخرين وضعيت رقم بدهي، تعداد سهام، ميزان راي و حق عضويت
ايران در سازمان بين المللي توسعه و تعمير اين بانك را اعلام كرد.

 به
گزارش روزنامه دنیای اقتصادبه نقل خبرگزاري فارس، سازمان بين المللي توسعه و تعمير
بانك جهاني كه يكي از پنج سازمان زيرمجموعه بانك جهاني است، مهمترين سازمان
زيرمجموعه اين بانك و بازوي اصلي اعطاي وام به كشورهاي جهان به شمار مي‌رود و
تمامي‌كشورهاي جهان عضو آن هستند و از آن وام مي‌گيرند.‌


 بانك جهاني در اين گزارش آخرين رقم تعداد سهام ايران در اين بانك را 23 هزار و 686
سهم اعلام كرد كه 51/1‌درصد از كل سهام مربوط به بانك جهاني را شامل مي‌شود.


 بنابراين گزارش، حق عضويت جمهوري اسلامي‌ايران در بانك جهاني به دو‌ميليارد و
857‌ميليون دلار رسيد كه تا كنون 175‌ميليون دلار آن پرداخت شده است و مابقي اين حق
عضويت يعني دو‌ميليارد و 681‌ميليون دلار باقي مانده هر زمان كه از طرف بانك جهاني
درخواست شود، مي‌بايست پرداخت گردد.

 

 بر
اساس اين گزارش، ميزان حق راي ايران در بانك جهاني در حال حاضر 23هزار و 936 راي
است كه 48/1درصد از كل آراي بانك جهاني را شامل مي‌شود و ايران از لحاظ حق راي بين
184 كشور عضو بانك جهاني در رتبه هجدهم قرار دارد.

 اين
در حالي است كه آمريكا بالاترين حق راي را در بانك جهاني به ميزان 39/16‌درصد دارد
و ژاپن با حق راي 86/7‌درصدي در مقام دوم جاي گرفته است.

 به
گزارش فارس، هر كشوري كه حق عضويت بالاتري را بپردازد و تعداد سهام بيشتري را در
اختيار بگيرد، به تبع آن تعداد حق راي بيشتري در بانك جهاني خواهد داشت.


 بنابراين گزارش، حق راي كشورهاي استراليا 53/1‌درصد، بلژيك 81/1‌درصد برزيل
07/2‌درصد، كانادا 78/2‌درصد، چين 78/2‌درصد، فرانسه 3/4 درصد، آلمان 49/4‌درصد،
هند 78/2‌درصد، ايتاليا 78/2‌درصد، هلند 21/2‌درصد، روسيه 78/2‌درصد، عربستان سعودي
78/2‌درصد، اسپانيا 75/1‌درصد، سوئيس 66/1درصد و انگليس 3/4‌درصد مي‌باشد و اين
كشورها حق راي بالاتري نسبت به ايران در بانك جهاني دارند.


 ايران در آسيا پنجمين راي بالا را پس از كشورهاي ژاپن، عربستان، چين و هند در بانك
جهاني دارد.

 اين
گزارش حاكي است: كل حق عضويت كشورهاي جهان در بانك جهاني 189ميليارد دلار است كه از
اين رقم 5/11‌ميليارد دلار آن به بانك جهاني پرداخت شد و مابقي آن در صورت درخواست
اين بانك بايد از سوي كشورهاي عضو پرداخت شود.

 بر
اساس اين گزارش، عليرغم اين كه ايران از نظر تعداد سهام و حق راي و عضويت در بانك
جهاني در رتبه بالاتري نسبت به كشورهايي چون آرژانتين، كلمبيا، بلغارستان، اندونزي،
قزاقستان، كره جنوبي، مكزيك، مراكش، پاكستان، پرو، فيليپين، لهستان، روماني،
صربستان و مونتنگرو، تونس، تركيه، اوكراين و برخي ديگر كشورها دارد، ولي ميزان
وامي‌كه از بانك جهاني دريافت كرده است، كمتر از اين كشورها است و ميزان بدهي فعلي
ايران به بانك جهاني از 3/1‌ميليارد دلار فراتر رفته است.

 اين
گزارش افزود: كل بدهي كشورهاي جهان به بانك جهاني 141‌ميليارد دلار است كه كشور چين
با بدهي 8/ 15‌ميليارد دلاري خود به بانك جهاني بدهكارترين كشور به اين بانك محسوب
مي‌شود و كشورهاي مكزيك با 5/12‌ميليارد دلار بدهي و برزيل با 1/11‌ميليارد دلار
بدهي به بانك جهاني در رتبه‌هاي دوم و سوم قرار دارند.

 طلب
بانك جهاني از كشورهاي اندونزي 3/10‌ميليارد دلار، هند 9/7‌ميليارد دلار، آرژانتين
5/9‌ميليارد دلار، روسيه 4/7‌ميليارد دلار و تركيه 8/7‌ميليارد دلار مي‌باشد.