آخرین نوسانات امروز شاخص بازارهای بورس قاره اروپا

آخرین تغییرات شاخص
سهام در بازارهای بورس مهم اروپا به صورت زیر می باشد.

به گزارش موج ، در
معاملات امروز شاخص سهام بازار بورس فرانسه (
CAC
40) با 57 واحد کاهش
به 4715 واحد رسید. بازار بورس آلمان (
DAX)
با 50 واحد کاهش به 5408 واحد و بازار بورس ایتالیا (
MIBTel)
با 151 واحد کاهش به 26788 رقم رسید.
بازار بورس اسپانیا نیز با 4 واحد کاهش به 1156 واحد رسید.
شاخص بازار بورس انگلیس (
FTSE)
نیزامروز با 19 واحد کاهش به 5618 رسید .