آخرین نوسانات امروز شاخص بازارهای بورس قاره آسیا،اروپا و آمریکا

آخرین تغییرات شاخص سهام در
بازارهای بورس مهم آسیا به صورت زیر می باشد.
به گزارش موج ، در معاملات امروز شاخص سهام بازار بورس استرالیا با 55 واحد افزایش
به 4867 واحد رسید. بازار بورس چین (Hang Seng) با 5 واحد افزایش به 1258 واحد و
بازار بورس هند (BSE ) با 185 واحد رشد به 9870 رقم رسید.
در بازار بورس اندونزی شاخص سهام با 3 واحد افزایش به 1229 واحددست یافت و بازار
بورس ژاپن (NIKKIE) نیز با 569 واحد رشد به 16460 واحد رسید.
بازار بورس مالزی (KLSE) نیز با 1 واحد افزایش به 914 رقم رسید.
در کره نیز شاخص بازار بورس با 31 واحد افزایش به عدد 1384 دست یافت.
آخرین تغییرات شاخص سهام در بازارهای بورس مهم اروپا به صورت زیر می باشد.
در معاملات امروز شاخص سهام بازار بورس فرانسه (CAC 40) با 80 واحد افزایش به4956
واحد رسید. بازار بورس آلمان (DAX) با98 واحد افزایش به 5647واحد و بازار بورس
ایتالیا (MIBTel) با168 واحد رشد به27859 رقم رسید.
بازار بورس اسپانیا نیز با 10 واحدرشد به 1190 واحد رسید.
شاخص بازار بورس انگلیس (FTSE) نیزامروز با 64 واحد رشد به 5786 رسید .
همچنین آخرین تغییرات شاخص سهام در بازارهای بورس مهم قاره آمریکا به صورت زیر
گزارش شده است .
در معاملات امروز شاخص سهام بازار بورس آرژانتین(MerVal)با 15 واحد افزایش به 1739
واحدرسید. بازار بورس برزیل(Bovespa)با 192 واحد کاهش به 37822 واحد و بازار بورس
کانادا با 119 واحد رشد به 11856 رقم رسید.
بازار بورس مکزیک (IPC)نیز با 260 واحد کاهش به 18956 واحدرسید.