آخرین نوسانات امروز شاخص بازارهای بورس قاره اروپا

آخرین تغییرات شاخص
سهام در بازارهای بورس مهم اروپا به صورت زیر می باشد.

به گزارش موج ، در
معاملات امروز شاخص سهام بازار بورس فرانسه (
CAC
40) با 7 واحد افزایش
به 4875 واحد رسید. بازار بورس آلمان (
DAX)
با 79/0 واحد افزایش به 5537 واحد و بازار بورس ایتالیا (
MIBTel)
با 65 واحد کاهش به 27340 رقم رسید.
بازار بورس اسپانیا نیز با 5 واحد رشد به 1182واحد رسید.
شاخص بازار بورس انگلیس (
FTSE)
نیزامروز با 30/0 واحد کاهش به 5731 رسید .