آخرین نوسانات امروز شاخص بازارهای بورس قاره آسیا، اروپا و آمریکا

آخرین تغییرات شاخص سهام در
بازارهای بورس مهم آسیا به صورت زیر می باشد.
به گزارش موج ، در معاملات امروز شاخص سهام بازار بورس استرالیا با 26 واحد کاهش به
4781 واحد رسید. بازار بورس چین (Hang Seng) با 10 واحد افزایش به 1296 واحد و
بازار بورس هند (BSE ) با 42 واحد رشد به 10128 رقم رسید.
در بازار بورس اندونزی شاخص سهام با 4 واحد کاهش به 1225 واحددست یافت و بازار بورس
ژاپن (NIKKIE) نیز با 110 واحد کاهش به 16073 واحد رسید.
بازار بورس مالزی (KLSE) نیز با 3 واحد افزایش به 928 رقم رسید.
در کره نیز شاخص بازار بورس با 21 واحد کاهش به عدد 1306 دست یافت.
این آمار در بازارهای بورس مهم اروپا به صورت زیر می باشد.
در معاملات امروز شاخص سهام بازار بورس فرانسه (CAC 40) با 3 واحد افزایش به 4961
واحد رسید. بازار بورس آلمان (DAX) با 7 واحد افزایش به 5763 واحد و بازار بورس
ایتالیا (MIBTel) با 77 واحد کاهش به 28139 رقم رسید.
بازار بورس اسپانیا نیز با 1 واحد کاهش به 1233 واحد رسید.
شاخص بازار بورس انگلیس (FTSE) نیزامروز با 1 واحد کاهش به 5792 رسید .
بنا به این گزارش آخرین تغییرات شاخص سهام در بازارهای بورس مهم قاره آمریکا به
صورت زیر می باشد.
در معاملات امروز شاخص سهام بازار بورس آرژانتین(MerVal)با 2 واحد افزایش به 1669
واحدرسید. بازار بورس برزیل(Bovespa)با 3 واحد افزایش به 36626 واحد و بازار بورس
کانادا با 9 واحد رشد به11616 رقم رسید.
بازار بورس مکزیک (IPC)نیز با 139 واحد رشد به 18023 واحدرسید.